Wellness w pracy – zdrowy pracownik to zadowolony pracodawca

Filozofia wellness  łączy w sobie dwa pojęcia: fitness i dobre samopoczucie. Zatem ma na celu przywrócenie dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej.

Owo „dobre samopoczucie” można osiągnąć na wiele sposobów, na przykład poprzez: aktywność fizyczną, relaks, zdrowy sposób odżywiania  czy właściwe relacje z innymi. Na dobre samopoczucie wpływa wszystko to, co robimy, czym się otaczamy, i jemy.

Jak miejsce pracy wpływa na nasze dobre samopoczucie

Dobre samopoczucie w pracy kojarzy nam się głównie z bezpieczeństwem i higieną pracy czy zapobieganiem urazom pracowników. Mało kto pomyślałby, że pozycja siedząca pracownika biurowego zwiększa u niego ryzyko wystąpienia nadciśnienia nawet 1,5- krotnie.

Wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych wellness w miejscu pracy pokazuje, że  dobra kondycja fizyczna i psychiczna pracownika nie jest tylko jego prywatną sprawą, ponieważ ma znaczący wpływ na wyniki finansowe firmy, a co za tym idzie na jej pozycję na rynku.

Znaczenie ma nie tylko to, w jakich warunkach pracujemy, przy jakich biurkach, ale także - czy robimy przerwy w pracy, wykorzystując szybki relaks i ćwiczenia fizyczne, czy możemy zjeść pełnowartościowy posiłek, czy atmosfera w pracy sprzyja kreatywności, czy wręcz przeciwnie – ciągły stres hamuje nasze działania. Jest to coś więcej niż BHP. Wellness pracy, szeroko znane na Zachodzie zaczyna znajdować swoje miejsce także i w Polsce. To dobry znak, ponieważ zdrowy pracownik, to zadowolony i efektywny pracownik. A firma oszczędza na tym prawdziwe pieniądze. Zadowoleni i zdrowi pracownicy utożsamiają się z firmą i jej celami, wiążą z nią swoją przyszłość, maleje fluktuacja i koszty rekrutacji. Firma staje się atrakcyjnym pracodawcą, umacnia się jej pozycja na rynku.

Obecnie firmy, które chcą przyciągnąć i utrzymać dobrych pracowników, wpisują wellness w swoje strategie biznesowe. Idea ta wymaga spojrzenia na firmę jako grupę poszczególnych osób, które pracując razem stają się zbiorem określonych cech, możliwości, słabości, problemów zdrowotnych i emocjonalnych. Na przykład Pani Ewa – dyrektor działu sprzedaży – ma tendencję do objadania się, kłopoty w rodzinie, jest zestresowana i nieasertywna w relacjach – to wszystko odbija się na atmosferze pracy i efektywności całego zespołu.

Praktyki zarządzania nastawione na wellness obejmują zaangażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji, wspieranie zdrowych zachowań,  sprawną komunikację oraz wspieranie równowagi pracy i życia rodzinnego pracowników. Wprowadzają  również programy promujące zdrowie w miejscu pracy, które obejmują np.: sesje edukacyjne dotyczące stresu, spotkania z dietetykiem, dofinansowanie karnetów na basen czy zapewnienie zdrowych posiłków na stołówce pracowniczej.

Sukces firmy zależy od kondycji i odporności psychicznej, stanu zdrowia, umiejętności komunikacji ludzi w niej pracujących. Warto więc inwestować w programy, które dbają o dobrostan i pracowników, i firmy.

Autor: Agata Baryszników

Warto przeczytać

Zawsze piszemy jasno, prosto i zrozumiale. Tworzymy artykuły DLA Was.