Misja

 

Misją Sztuki Odżywiania jest pokazanie kobietom i mężczyznom, jak ważne jest całościowe podejście do zdrowia: odpowiednie odżywianie, równowaga psychiczna i aktywność fizyczna.

Celem Sztuki Odżywiania jest edukacja w zakresie zrównoważonego odżywiania, promocja zdrowia orazposzerzenie świadomości w zakresie naturalnego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Adresatami projektu Sztuka Odżywiania są:

  • osoby zdrowe – pragnące poznać i pogłębić wiedzę na temat zasad zrównoważonego odżywiania i zdrowego stylu życia
  • osoby na granicy chorób cywilizacyjnych – pragnące zmniejszyć ryzyko zachorowania i wiedzieć jak leczyć się (lub sobie nie szkodzić) dzięki indywidualnie ułożonej diecie
  • osoby z grup ryzyka chorób cywilizacyjnych – projekt pozwala im poznać zasady profilaktyki zdrowotnej i umacniania zdrowia. Dostarcza wiedzy, która umożliwia kontrolę czynników wpływających na zdrowie oraz zmianę stylu życia.