Prawa autorskie

1. Właścicielem domeny www.SztukaOdzywiania.pl i uprawnionym do dysponowania wszelkimi prawami, w tym prawami autorskimi, jest Sztuka Odżywiania.

2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień informacje zamieszczone na stronie www.SztukaOdzywiania.pl mogą być swobodnie wykorzystywane w ramach swobodnego użytku osobistego, w tym do celów edukacyjnych.

3. Sztuka Odżywiania wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie artykułów zamieszczonych na stronie www.SztukaOdzywiania.pl w zakresie własnego użytku osobistego, w tym do celów edukacyjnych, pod warunkiem podania źródła: „Autor (oznaczony w artykule), Sztuka Odżywiania www.SztukaOdzywiania.pl” i skopiowania wszelkich zasad i praw autorskich zamieszczonych przy oryginałach.

4. Sztuka Odżywiania wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie artykułów zamieszczonych na stronie www.SztukaOdzywiania.pl w celu ich publikacji na wszelkich innych nośnikach, w tym w prasie w rozumieniu ustawy o prawie prasowym, pod warunkiem podania źródła: „Autor (oznaczony w artykule), Sztuka Odżywiania www.SztukaOdzywiania.pl” i skopiowania wszelkich zasad i praw autorskich zamieszczonych przy oryginałach. Artykuły i inne teksty zamieszczone na stronie www.SztukaOdzywiania.pl nie mogą być wykorzystywane w celach reklamowych bez odrębnej zgody Sztuki Odżywiania.

5. Wykorzystywanie zdjęć ekranu nie wymaga zgody Sztuki Odżywiania, pod warunkiem podania źródła: „Autor (oznaczony w artykule), Sztuka Odżywiania www.SztukaOdzywiania.pl” i skopiowania wszelkich zasad i praw autorskich zamieszczonych przy oryginałach. Zdjęcia ekranu nie mogą być wykorzystywane w celach reklamowych bez odrębnej zgody Sztuki Odżywiania.

6. Umieszczanie linków do artykułów zamieszczonych na stronie www.SztukaOdzywiania.pl oraz do samej strony nie wymaga zgody Sztuki Odżywiania, pod warunkiem, że artykuły te (w całości lub we fragmentach), jak i strona nie będą wykorzystane w celach reklamowych.

7. Wykorzystanie logo Sztuki Odżywiania zamieszczonego na stronie www.SztukaOdzywiania.pl na stronach zewnętrznych wymaga podania linka źródłowego do loga.

8. Logo Sztuki Odżywiania jest wyłączną własnością Sztuki Odżywiania i użycie go w jakikolwiek sposób oznacza zobowiązanie Użytkowników strony www.SztukaOdzywiania.pl do nie podejmowania przez nich żadnych prób rejestrowania tego logo jako znaku towarowego.